SRD
Stowarzyszenie Rodziny Deskurów

Historia Deskurów SRD Varia Nowo¶ci

 

ks. Paweł DeskurKs. prałat dr Paweł Deskur

 

Z dum± zawiadomiamy, że dnia 23.XI.2008 Ojciec ¦więty Benedykt XVI mianował ks. Pawła Deskura prałatem. Ks. prałat Paweł Deskur był przez 4 lata przewodnicz±cym Sekretariatu 69-go Synodu Archidiecezji Poznańskiej. W dniu dzisiejszym odbyło się formalne zamknięcie synodu, podczas którego ks. arcybiskup Stanisław G±decki przeczytał mandat papieski.


Od 1 lipca 2007 jest Prezesem Zarz±du i Dyrektorem Naczelnym Drukarni i Księgarni ¦w. Wojciecha Sp. z o.o. w Poznaniu

 

 


© Stowarzyszenie Rodziny Deskurów 2011