SRD
Stowarzyszenie Rodziny Deskurów

Historia Deskurów SRD Varia Nowości

 

Nazwisko - Francuskie Korzenie - Diaspora - Emigracja do Polski - Początki Polskiej Gałęzi - XX wiek

XX wiek

Każda gałąź rodziny doznała cierpień z powodu śmierci swoich członków, przeżyła horror obozów oraz poniosła wiele strat materialnych w związku z II wojną światową oraz rządami komunistów. Wielu Deskurów służąc w polskiej armii generała Maczka lub w podziemiu w AK, zostało udekoronowanych za swoje zasługi. Pułkownik Jerzy Deskur walczył w siłach alianckich w Normandii, po wojnie natomiast został komendantem okupacyjnym Quackenbrück w Niemczech. Został on odznaczony wieloma medalami, w tym również krzyżem Virtuti Militari za rok 1939. Jego syn Kazimierz, który pod koniec wojny był jeńcem w austriackim obozie w Mauthausen, wyemigrował do USA, gdzie założył amerykańską gałąź rodziny Deskurów. Jacek Deskur wyemigrował do Kanady, gdzie doczekał się licznego potomstwa co dało początek kanadyjskiej gałęzi.

 Kardynał Andrzej Maria Deskur, który urodził się Sancygniowie, opuścił Polskę podczas okresu stalinowskiego wyjeżdżając na studia do Szwajcarii. Otrzymał święcenia kapłańskie we Francji w 1950 roku. W ramach internacjonalizacji Kurii Rzymskiej w latach 50-tych, rozpoczął pracę w Watykańskim Sekretariacie Stanu w 1952 roku jako jeden z pierwszych obcokrajowców. W 1973 roku został awansowany do rangi przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu a w 1985 roku został mianowany kardynałem. Jego kluczowa rola przed konklawe w 1978 roku, polegająca na bliższym zapoznaniu kardynała Wojtyły z głosującymi kardynałami jest opisywana w wielu biografiach Jana Pawła II.

 W 1991 roku w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu odbył się pierwszy międzynarodowy zjazd rodzinny, który zgromadził 178 polskich Deskurów i francuskich Descours. Oprócz nawiązania cennych osobistych kontaktów, zrodził się tam pomysł wydawania 3-języcznego rocznika Zwiastuna Deskurów, Herald of the Deskurs, Héraut des Descours.

 Owocem tego zjazdu było również założenie i zarejestrowanie stowarzyszeń Polfamille i Stowarzyszenia Rodziny Deskurów (SRD) mających na celu zacieśnianie więzów rodzinnych i badanie historii rodziny. W 1993 roku Polfamille zorganizowało swoją “Grande Réunion” w miejscowości Les Estables we Francji, w pobliżu kolebki rodu Descours. Spotkanie zgromadziło 400 “kuzynów” w tym 30 z Polski, USA i Szwajcarii. Od swojego założenia SRD koncentrowało się na projektach historycznych takich jak odrestaurowywanie zniszczonych pomników rodzinnych, budowanie tablic pamiątkowych dla uczczenia przodków, których groby nigdy nie zostały odnalezione, jak również na przygotowywaniu publikacji o charakterze historycznym i informacyjnym. Na zakończenie każdego z projektów organizowany jest mały zjazd rodzinny połączony z odsłonięciem pomnika czy tablicy. Ostatnim przedsięwzięciem SRD jest stworzenie strony internetowej stowarzyszenia.

Autor: Edward Deskur

 

 


© Stowarzyszenie Rodziny Deskurów 2008